Allah'a Yönelen Saf Dualar: Aile Huzuru ve Nurlu Yarınlar

Allah'a Yönelen Saf Dualar: Aile Huzuru ve Nurlu Yarınlar

Allah'a Yönelen Saf Dualar: Aile Huzuru ve Nurlu Yarınlar"

İslam, imanı ve ameliyle şekillenen bir hayatı savunurken, aile kurumu da bu temel değerlerin en önemli taşıyıcılarından biridir. Furkan Suresi'nde geçen bir dua, müminlerin ailelerine yönelik temennilerini içerirken, aile yaşamındaki huzurun ve maneviyatın önemine vurgu yapar. Bu makalede, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle." (Furkan, 25/74) şeklindeki dua, Allah'a yönelen saf bir dileği ifade eder.


Müminlerin Aile Anlayışı:

Kur'an, müminlerin yaşantısını ifade ederken, onların aile hayatındaki değerlere ve davranışlarına vurgu yapar. Kâfirlerle karşılaştırıldığında, müminlerin vakarları, tevazuları ve barışçıl tavırları öne çıkar. Bu ahlaki duruş, onların Allah'a olan bağlılıklarını güçlendirir ve aile hayatlarına yansır.


Dua ile İfade Edilen Temenniler:

Müminlerin Allah'a yaptığı dua, ailelerine yönelik iki temel temenniyi içerir. İlk olarak, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl" dileği, aile fertlerinin Allah'a itaat etmelerini, salih ve muttaki bireyler olmalarını ifade eder. Müminler, sevdikleriyle bir araya geldiklerinde onların Allah'a itaatkâr, ahlaki değerlere bağlı bireyler olduğunu gördüklerinde sevinç duyarlar.


Göz Aydınlığı ve İhlaslı Dua:

Duanın içinde geçen "göz aydınlığı" tabiri, sevinci ifade eden bir kavramdır. Sevinç gözyaşları, insanın içsel huzurunu yansıtır ve bu sevinç özellikle aile bireylerinin salih ve takva sahibi olmalarıyla birleştiğinde daha da anlam kazanır. Aynı zamanda bu ifade, gözlerin sevilen kişiye sabitlenmesini ve ondan başkasına ilgi duyulmamasını simgeler.


İman ve İbadet Bilinci:

İkinci temenni ise, "bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" şeklindedir. Müminler, aile fertlerinin Allah'a karşı gelmekten sakınan, takva sahibi bireyler olmalarını arzularlar. İman ve ibadet bilinci, ailenin temelini oluşturur ve bu bilinç, aile fertlerini birbirlerine örnek olmaya sevk eder.


Dua ve Çaba Ahengi:

Duanın kabul edilmesi, sadece sözlerle yapılan dualara değil, aynı zamanda fiili duaların, yani çabanın da eşlik etmesine bağlıdır. Müminler, aile hayatlarında sevgi, saygı, sabır, anlayış, fedakârlık gibi ilkeleri rehber edinirler. Bu değerler, aile fertlerini karşılaşabilecekleri günlük zorlukları aşmada ve birbirlerine destek olmada rehberleri olur.


Sonuç:

Allah'a yönelen saf dualar, müminlerin aile hayatlarında sağlam bir temel oluşturur. Bu duanın temelinde, aile fertlerinin Allah'a itaatkâr, ahlaki değerlere bağlı, takva sahibi bireyler olmaları yatar. Göz aydınlığı dileği, sevincin ve huzurun aile hayatında hâkim olmasını ifade ederken, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder olma arzusu, ailenin maneviyatını güçlendirir ve müminlerin nesillerini takva bilinciyle yoğurur.


Kaynaklar:

  • Furkan Suresi, 25/74
  • Taberi, Camiu’l-Beyan
  • Beydavi, Envaru’t-Tenzil
  • Müslim, Vasiyyet
  • Tur Suresi, 52/21

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ